Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Architektury i Budownictwa

 
Naczelnik Wydziału
 Anita Mielczarek
e-mail: budownictwo@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja
 Pajęczno, ul. 1-go Maja 13/15
  
Kontakt

Anita Mielczarek - Naczelnik - tel. 34 390 72 61

Ewelina Zjawiona - tel. 34 390 72 62 - inwestycje z terenu miasta i gminy Działoszyn, inwestycje z terenu gminy Nowa Brzeźnica

Marta Suchanowska - tel. 34 390 72 62 -inwestycje z terenu gminy Sulmierzyce, inwestycje z terenu gminy Strzelce Wielkie

Sylwia Sobala- tel. 34 390 72 64 - inwestycje z terenu miasta i gminy Pajęczno, inwestycje z terenu gminy Kiełczygłów

Angelika Kowalska - tel. 34 390 72 63 - inwestycje z terenu gminy Rząśnia, inwestycje z terenu gminy Siemkowic, rozbiórki obiektów budowlanych

Anna Kurzynoga - tel. 34 390 72 65- inwestycje drogowe, inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, zgłoszenia budowy przyłączy


 

Zakres działalności
1) w zakresie Prawa budowlanego - zadania administracji architektoniczno – budowlanej Starosty, a w szczególności:
a) rozpatrywanie wniosków, 
b) wydawanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
c) wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
d) zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) uchylenie decyzji o pozwolenie na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, 
f) przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
g) niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości, na wniosek inwestora, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania robót budowlanych, 
h) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi,
i) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę,
j) prowadzenie rejestrów decyzji pozwolenia na budowę,
k) zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych lub budowy,
l) przesyłanie niezwłocznie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
m) przechowywanie projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego,
n) wydawanie dziennika budowy,
o) sporządzanie sprawozdań GUS,
p) współdziałanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego oraz innymi organami,
q) inne czynności należące do zadań administracji architektoniczno – budowlanej Starosty.
2) w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) przygotowywanie dla organów powiatu opinii, informacji, wniosków i projektów uzgodnień do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy,
b) przechowywanie kopii planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 
3) w zakresie ustawy o własności lokali:
a) stwierdzanie w formie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego,  a także lokalu o innym przeznaczeniu.
4) w zakresie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług:
a) poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów usług.
5) w zakresie rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych: 
a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
b) współpraca z organem nadzoru budowlanego, a w szczególności przekazywanie kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
c) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach   inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tym czynnościami.
  
Podstawowe druki
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x