Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

 
Samodzielne Stanowisko 
ds. Kontroli finansowej 
 Aneta Kostrz
Lokalizacja
 Pajęczno, ul. Kościuszki 76, pokój nr 35
 Mail 
Kontakt
 034 311 31 20, wew.236
Zakres działalności

 1. Niezależne i obiektywne przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym   w   Pajęcznie oraz w podległych powiatowych jednostkach organizacyjnych, na podstawie rocznego planu kontroli oraz pozaplanowych kontroli doraźnych, na polecenie i zgodnie z udzielonym upoważnieniem Starosty.

2. W toku prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych – ustalanie  i ocena:

1)     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2)     skuteczności i efektywności działania,

3)     wiarygodności sprawozdań,

4)     ochrony zasobów,

5)     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)     efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7)     metod zarządzania ryzykiem;

8)     legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej;

3.Ocena systemów kontrolnych w jednostkach, które mają wpływ na efektywność ich funkcjonowania.

4. Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych.

5. Analiza systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania  mieniem.

6. Wskazywanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

7. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, sprawozdań oraz projektów zaleceń pokontrolnych oraz przedkładanie stosownych informacji i wyjaśnień Staroście/Przewodniczącemu Zarządu.

8. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli instytucjonalnych.

9. Opracowanie projektu rocznego planu kontroli instytucjonalnej jednostek podległych i nadzorowanych, w formie Zarządzenia do zatwierdzenia przez Starostę.

10. Sporządzanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

11. Przygotowywanie projektu zawiadomienia do  Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w razie uzasadnionego przypuszczenia zaistnienia takiego naruszenia w jednostce kontrolowanej w toku wykonywania czynności kontrolnych- do akceptacji  Starosty/Przewodniczącego Zarządu;

12. Informowanie Starosty o uzasadnionych okolicznościach możliwości popełnienia oszustwa lub przestępstwa w kontrolowanych jednostkach.

13. Koordynowanie w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie prac związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, w tym propozycje ukierunkowania realizacji celów i zadań urzędu na postępowanie zgodne  z prawem, efektywne, oszczędne i terminowe.

14. Koordynowanie w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie prac związanych z procesem zarządzania ryzykiem, w tym sporządzanie zbiorczych rejestrów ryzyk oraz mapy ryzyk na dany rok kalendarzowy, na podstawie uprzednio otrzymanych materiałów cząstkowych od kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa.

 


 

Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x