Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 
Rzecznik Praw Konsumentów 
e-mail rzecznik@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja  Pajęczno, ul. Kościuszki 76
  
Kontakt 034 311 31 20
  
Zakres działalności
1.Prowadzenie rejestru spraw (interwencji konsumenckich) wpływających na piśmie, ustnie (telefonicznie) według obowiązujących i ustalonych wzorów. 
2.Wykonywanie zadań powiatu w dziedzinie ochrony praw konsumentów.
3.Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
4.Występowanie  w  roli  oskarżyciela  publicznego  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia  w  związku  z  wykroczeniem  na  szkodę     konsumentów,
5.Występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w  związku  z  podejrzeniem  prowadzenia  praktyk  ograniczających  konkurencję,
6.Występowanie  z  roszczeniami  z  tytułu  czynów  nieuczciwej  konkurencji,
7.Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta.
8.Przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swej  działalności  w  roku  poprzednim,  w  terminie  do  31  marca  każdego  roku,
9.Przekazywanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdzonego przez Radę Powiatu sprawozdania ze swej działalności,
10.Składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
11.Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami UOKiK, jednostkami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
12.Żądanie w razie potrzeby wszczęcia postępowania antymonopolowego i występowania przeciwko nieuczciwej konkurencji.
13. Udzielania konsumentom pomocy także w innych formach dozwolonych prawem.
14.Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych. 

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Kto jest kim - czyli  zastosowanie ustawy   z dnia 27 lipca  2002r.  o  szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2003r.:
Określając wzajemne relacje sprzedawcy i konsumenta nabywającego towar  konsumpcyjny wyjaśnić należy co te  pojęcia  w świetle w/w ustawy oznaczają:
konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoba ta przy reklamacji towaru zakupionego od przedsiębiorcy może powoływać się na jego niezgodność z umową.
Pozostałe podmioty nadal  reklamują wadliwe produkty zgodnie z przepisami  kodeksu cywilnego o rękojmi przykład: 
przedsiębiorca  Kwiatkowski nabył komputer  dla  prowadzenia ewidencji  księgowej  w swoim biurze , wkrótce komputer zepsuł się– w tym przypadku ponieważ zakupu dokonano w   celu  związanym z działalnością gospodarczą nie ma zastosowania ustawa o sprzedaży konsumenckiej, stosuje się natomiast przepisy  z kodeksu cywilnego o rękojmi,
przykład: Pan Kwiatkowski zakupił  telewizor do domu, obraz „śnieży ”  i brak fonii ( głosu)– w tym przypadku Pan Kowalski jest konsumentem ponieważ  telewizor nabył na użytek własny – może zareklamować towar jako niezgodny z umową opierając się na ustawie o sprzedaży konsumenckiej,
sprzedaż konsumencka to dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa te rzecz ( towar) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
towar konsumpcyjny to towar nabywany przez konsumenta do jego własnego użytku. Przykład: komputer zakupiony przez matkę dla dziecka do domu – jest towarem konsumpcyjnym, w przypadku reklamowania towaru z powodu jego niezgodności z umową  mają tu zastosowanie przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej,
przykład: komputer zakupiony przez szkołę języków obcych na potrzeby  związane z prowadzoną działalnością – nie jest towarem konsumpcyjnym , w przypadku wystąpienia wadliwości towaru mają tu zastosowanie przepisy k.c. o rękojmi, towarem konsumpcyjnym jest również:
- towar używany, 
- towary nabyte w wyprzedażach, 
Konsument jednak nie może reklamować towaru z powodu tych mankamentów, które znał w chwili zakupu
przykład: konsument nie może domagać się wymiany poplamionej  bluzki, którą kupił za pół ceny właśnie z powodu tej plamy

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej spod swej regulacji wyłącza  sprzedaż  towarów, nawet o charakterze konsumpcyjnym, w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym czy innym postępowaniu sądowym.
     
Ustawy o sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się również  do energii elektrycznej, wody czy gazu, chyba  że sprzedawane są  w ograniczonej ilości lub objętości,  np.  woda  mineralna  porcjowana  w  butelkach, woda pitna w kontenerze, butla z gazem.
Konsument nie może powoływać się na niezgodność z umową wody czy energii elektrycznej – te można reklamować  zgodnie z przepisami k.c. o rękojmi.


Dyżuruje: 
Poniedziałek, Środa, Piątek: 14.00 - 15.30
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x