Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version
Znajdujesz się w: Strona główna / Wydziały / Biuro Rady

Biuro Rady

 
Lokalizacja
 Pajęczno, ul. Kościuszki 76, II piętro, pokój nr 32
  
Kontakt
 034 311 31 20, wew.231
  
Zakres działalności

1. Zapewnienie warunków obsługi organizacyjnej i technicznej posiedzeń Rady, Zarządu Powiatu i Komisji Rady.
2. Przyjmowanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i  Zarządu.
3. Programowanie tematyki posiedzeń organów Rady, Komisji  i Zarządu, wysyłanie zawiadomień i zaproszeń oraz materiałów objętych porządkiem obrad określonych przez Przewodniczącego Rady, Komisji  i Zarządu.
4. Niezwłoczne sporządzanie protokołów odzwierciedlających faktyczny przebieg posiedzeń Rady, Zarządu Powiatu oraz Komisji.
5. Przechowywanie oryginałów protokołów wraz z załącznikami i udostępnienie ich zgodnie z przepisami Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
6. Prowadzenie oddzielnych rejestrów uchwał Rady i Zarządu.
7. Zlecanie wykonania opinii prawnej na wniosek Komisji, Zarządu i Rady Powiatu.  
8. Terminowe przekazywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu do organu nadzoru tj. Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Podejmowanie czynności zabezpieczających realizację uchwał Rady i Zarządu zwłaszcza poprzez niezwłoczne ich przekazywanie na poszczególne Wydziały oraz kontrolowanie ich terminowego załatwienia.
10. Podejmowanie w trybie pilnym czynności związanych z przekazaniem do poszczególnych adresatów innych rozstrzygnięć Zarządu.
11. Przygotowanie projektów uchwał, stanowisk, opinii na zalecenia Rady i Zarządu.
12. Przygotowywanie na Sesję Rady Powiatu informacji o działalności Zarządu i Komisji.
13. Podejmowanie czynności zabezpieczających realizację wniosków Komisji poprzez prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji, nadawanie biegu zgłoszonym interpelacjom i wnioskom oraz kontrolowanie ich terminowego załatwienia.
14. Obsługa Przewodniczącego Rady Powiatu w zakresie przepływu pism i różnego rodzaju czynności z tym związanych.
15. Obsługa Przewodniczących Komisji  Rady Powiatu w zakresie przepływu pism i różnego rodzaju czynności z tym związanych.
16. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w sprawach objętych zakresem czynności. 
17. Realizacja całości zadań związanych ze składanymi przez radnych i członków Zarządu Powiatu  oświadczeniami majątkowymi.
18. Prowadzenie archiwum Starostwa zwłaszcza: 
a) przyjmowanie dokumentów do archiwum, 
b) staranne segregowanie i przechowywanie w archiwum, 
c) udostępnianie dokumentów i materiałów pracownikom Starostwa 
d) kontrola klasyfikacji archiwalnej dokumentów w Wydziałach Starostwa, 
e) przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia archiwów w instytucjach państwowych.
19. Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań przez Biuro wynikających z poleceń Przewodniczącego i Starosty.

Obsługa prawna

1. Obsługa prawna Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Wydziałów Starostwa, oraz jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem PUP i SP ZOZ. 
2. Opiniowanie pod względem prawnym, redakcyjnym projektów aktów prawa miejscowego, statutów, regulaminów (uchwał Rady, uchwał Zarządu i Zarządzeń Starosty).
3. Opiniowanie projektów umów najmu, dzierżawy, porozumień i decyzji.
4. Wydawania pisemnych opinii prawnych na kierowane zapytania organów powiatu, kierownictwa starostwa, naczelników wydziałów i przewodniczących doraźnie powołanych Komisji i Zespołów.
5. Prowadzenie w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa organów powiatu i Starosty spraw spornych w sądzie wynikających ze stosunku pracy, stosunków gospodarczych i wykonywania prawa administracyjnego.
6. Uczestniczenia w obradach sesji Rady Powiatu.
7. Bieżąca analiza stanu prawnego organów powiatu i podległych im instytucji, zapewniającego prawidłowe i zgodne z prawem ich funkcjonowanie.
8. Przeprowadzanie szkoleń grupowych dla członków Rady i Zarządu, w związku z wprowadzanymi zmianami w przepisach prawnych. 
9. Zapewnienie w zakresie szkolenia grupowego i indywidualnego w zakresie podstawowej wiedzy prawnej dla kadry pracowniczej niezbędnej do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy.
10.  Zapewnienie informacji dla pracowników o zmianach w przepisach i nowych uregulowaniach prawnych w zakresie obowiązków danego stanowiska pracy.
11. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej.

Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x