Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version
Znajdujesz się w: Strona główna / Kierownictwo

Kierownictwo

 
Kierownictwo Powiatu stanowią: 
 
 Starosta Pajęczański Jan Ryś
 Wicestarosta PajęczańskiMariusz Mielczarek
 Sekretarz Powiatu Krzysztof Piekarz
 Skarbnik Powiatu Sylwia Perczak

» Do zakresu działania starosty należy w szczególności:
 
 1. organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz
 2. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników starostwa
 3. koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy
 4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi starostwa
 5. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa
 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty
 7. upoważnianie wicestarosty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu
   
» Do zadań wicestarosty należy:

 1. Wicestarosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez starostę oraz sprawuje funkcje nadzorcze nad realizacją określonych zadań powiatu
 2. Zakres funkcji nadzorczych wicestarosty ustala zarząd w drodze uchwały
 3. Wicestarosta podejmuje czynności kierownika starostwa w czasie nieobecności starosty lub w razie wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez starostę
 
  
» Do zadań sekretarza należy:
 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, a w szczególności:
  •     nadzór nad organizacją pracy starostwa
  •     czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań
  •     sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych
  •     prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w starostwie
 2. koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno¬-technicznych dotyczących współpracy z zarządem powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy zarządu z radą
 3. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu
 4. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie starosty
 5. w razie nieobecności starosty i wicestarosty funkcje kierownika starostwa pełni sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia starosty jako kierownika starostwa
 
  
» Do zadań skarbnika należy:
 1. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu
 2. przygotowywanie projektu budżetu powiatu
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
 5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
 6. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu
 7. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
 8. organizacja obiegu dokumentów finansowych starostwa
 9. wykonywanie obsługi księgowo¬-kasowej starostwa
 10. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie starosty
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x