Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Gmina Działoszyn

 
» Informacje ogólne
- gmina_dzialoszyn_small.png
 


 Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn  Rafał Drab
 Herb- herb_dzialoszyn.png 
 email   gmdzialoszyn@wp.pl
www  http://www.dzialoszyn.e-bip.pl
 Adres Urzędu Gminy  ul. Piłsudskiego 21
 98-355 Działoszyn
 tel. +43 841 31 77
 faks +43 841 36 80
 Status  
gmina miejsko-wiejska
 Powierzchnia Gminy
(dane z XII. 2008 r.) 
121 km2
 użytki rolne 
61%
 użytki leśne 
27,6%
 Ilość mieszkańców
(dane z XII. 2008 r.) 
12 881
 kobiet 
6 450 
 mężczyzn 
6 431
 Gęstość zaludnienia
(mieszkańców / km2) 
107
kobiety 
53,6
 mężczyźni 
53,4
 % powierzchni Powiatu 
15,03%
 Średni dochód na mieszkańca
(dane z 2002 r.) 
1 868,47 zł
 TERYT*
1009013

 » Historia

Liczne znaleziska archeologiczne wskazują na osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne na tym terytorium. Korzystne położenie w zakolu Warty przy starym trakcie wiodącym z Rusi na Śląsk przez Radomsko i Wieluń spowodowało w nie znanym bliżej czasie powstanie osiedla i jego urbanizację. Pierwsze przekazy historyczne pochodzą z czasów panowania Leszka Białego, a powstanie Działoszyna historycy określają na przełom XII i XIII wieku. W 1412 roku osada otrzymała prawa miejskie i została założona na prawie magdeburskim. Pod koniec XV wieku zaczęło rozwijać się rzemiosło i handel ze Śląskiem przede wszystkim wełną i skórami. W okresie reformacji w Działoszynie działali Arianie, a kasztelan wieluński Andrzej Męciński ufundował zbór kalwiński. Wg danych z początków XVI wieku Działoszyn posiadał 51 łanów, przywilej na 2 jarmarki oraz na targi we Środy. Zniszczenia wojenne w czasie potopu szwedzkiego i przemarsze wojsk zrujnowały Działoszyn, który został cały spalony. I połowa XVIII wieku to okres odbudowy i rozwój handlu, w którym coraz większą rolę odgrywają Żydzi, stanowiący połowę populacji. W II połowie XVIII wieku Działoszyn stał się, słynną na całą okolicę, stolicą tolerancji, do której ściągnęli wyganiani z wielu miast Żydzi. Stanisław z Kurozwęk Męciński i jego żona doprowadzili Działoszyn do szczególnego rozkwitu i rozbudowy zamku i miasta na styl francuski. Działoszyn liczył wtedy ponad 130 domów wraz z dworem i plebanią, 2 młyny i 2 karczmy. W 1802 roku wielki pożar zniszczył miasto, które wkrótce znów odbudowało się, a niezbyt regularna siatka ulic związała 2 rynki. Po drugim rozbiorze Polski Działoszyn został włączony do zaboru pruskiego. W czasie powstania styczniowego wojska carskie toczyły zacięte boje z powstańcami na nadwarciańskich terenach. Pod koniec XIX wieku w Działoszynie powstała fabryka cygar Kronenberga, a miejscowość stała się siedzibą gminy i poczty obwodowej. Kolejne lata zmieniły Działoszyn w gasnący ośrodek handlowo-rzemieślniczy, a okresy I i II wojny światowej dobiły podupadającą miejscowość. Przez tereny gminy przetoczyły się fale walk o dużym natężeniu. W samej miejscowości istniało wtedy aż 15 szpitali. W czasie okupacji niemieckiej ludność żydowską wywieziono z Działoszyna do obozów i wyniszczono a miejscowość była trzykrotnie zbombardowana. Po wyzwoleniu rozpoczął się okres odbudowy. Systematyczny rozwój nastąpił jednak dopiero na początku lat 60 wraz z budową cementowni WARTA. Powstały wtedy nowe osiedla mieszkaniowe i infrastruktura techniczna. Działoszyn uzyskał w 1994 roku prawa miejskie.

 » Zabytki 

Zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku odbudowany w latach 1957-61 oraz rokokowy kościół p.w. Św. Magdaleny z 1787 roku są najciekawszymi atrakcjami architektonicznymi Działoszyna.

 » Infrastruktura i warunki gospodarcze

Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn prężnie rozwija się działalność gospodarcza, którą prowadzi 700 osób fizycznych oraz 52 przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Do największych firm należą: Kombinat Cementowo-Wapienniczy "WARTA" S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej "ANITA" (produkcja lodów, wyrobów garmażeryjnych i soków), oraz liczne Przetwórnie Owoców i Warzyw "VICTUS", FRUCTOS, ALMAR i WALDI-BEN.

Gmina posiada liczne walory przyrodnicze i gospodarcze:

  • Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu zajmujący 26,3% powierzchni gminy,
  • parki krajobrazowe i rezerwaty,
  • jaskinie z kopalinami fauny z pliocenu i plejstocenu,
  • wody podziemne,
  • średnia wieku ludności wynosi 33 lata,
  • stacja klejowa na trasie Śląsk- Porty z rozbudowaną bocznicą kolejową,
  • dobrze rozwinięta sieć dróg,
  • pełna sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
  • bogate złoża wapieni i margli, oraz piasków i żwirów,
  • zagłębie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 » Kultura

W Działoszynie funkcjonuje Miejsko-Gminny Dom Kultury, w skład którego wchodzi również Gminna Biblioteka. Dom Kultury prowadzi swoją działalność w budynku kina "Warta", który od 1966 roku jest własnością Urzędu Miasta i Gminy. Działają w nim różne koła zainteresowań, skupiając wiele dzieci i młodzieży. Są to: Zespół Wokalno-Taneczny "Tęcza", Zespół Muzyczny, koło plastyczne, koło recytatorskie, aerobik oraz zespoły organizujące wystawy lokalnej twórczości. Kombinat Cementowo-Wapienniczym "WARTA" S.A. patronuje Orkiestrze Dętej, która uświetnia swoimi występami wszystkie ważniejsze uroczystości.  
   
 » Sport

Działalność sportowa w gminie jest możliwa dzięki dwóm głównym sponsorom, KCW "WARTA" S.A. i Urzędowi Miasta i Gminy, a także prywatnym firmom. Klub sportowy "WARTA" jest największym klubem i zrzesza w swoich szeregach ponad 100 członków w dwóch sekcjach: piłki nożnej i karate.
W gminie działają też dwa Ludowe Zespoły Sportowe w Trębaczewie i Szczytach.


* TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) - to rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS 

Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x